HOME   |  KNOWLEDGE |   NEWS   |  CONTACT US   |    RECRUITMENT   |   MAP
 WATER TREATMENT
ตะแกรงดักขยะ
เครื่องลำเลียงและบีบอัดขยะ
Screw Conveyor/Compactor
เครื่องกวนผสม
อุปกรณ์แยกกรวดทราย
ระบบกำจัดน้ำมันและไขมัน
เครื่องเติมอากาศ
จานหมุนชีวภาพ
หัวจ่ายอากาศ
เครื่องกวาดตะกอน
Sludge Scrapers
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอน
ระบบกำจัดตะกอน
เครื่องอัดตะกอน
เครื่องรีดตะกอน
เครื่องเหวี่ยงตะกอน Centrifuge
เครื่องบำบัดตะกอน
แบบขดเกลียวก้นหอย
Volute
ชุดเตรียมสารละลาย
โพลิเมอร์อัตโนมัติ

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวี
UV Wastewater Disinfection Systems
ระบบบำบัดด้วยการอ๊อกซิเดชั่น
UV Oxidation System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ เอสบีอาร์
Seguancial Batch Reactor System-SBR
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคูวนเวียนแบบ 3 วง
Tri Oval Oxidation Ditch System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ตัวกลางตรึงเซลล์
Bio-fffilm Fixed Media System
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องทำน้ำอ่อน
เครื่องกรองชนิดทำความสะอาดด้วยตัวเองอัตโนมัติ
Automatic Self Cleaning Filter
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำสะอาดด้วยแสงยูวี
UV Water Disinfection Systems
 
 RICE BRAN OIL PLANT
 

Home > Products > อุปกรณ์แยกกรวดทราย

GRIT / SAND TRAP FROM THE WELL ESTABLISHED UNITED STATE AND EUROPIAN REPUTABLE SOURCES ON GRIT REMOVAL EQUIPMENT

COSME® Pista Type Sand Trap System Range DP
Vortext Grit Removal
อุปกรณ์ดักแยกกรวดทรายแบบใช้แรงน้ำหมุนวน

 • ใช้ในการดักแยกกรวดทรายที่ปะปนมากับน้ำเสียโดยใช้หลักการให้เกิดแรงน้ำหมุนวน (Vortex force) จากใบพัดกวนทำให้กรวดทรายตกตะกอน
 • มีหลากหลายขนาดครอบคลุมอัตราการไหล ได้ถึง 6,650 ลบ.ม./ชม.
 • การระบายกรวดทรายที่ตกจมตัวออกจากถังกระทำโดยใช้ท่อสูบยกด้วยลม (Airlift Pump)
 • ถังแยกมีลักษณะเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกลม บริเวณกึ่งกลางถังและด้านล่างออกแบบให้มีลักษณะเป็นกรวยกลมกะทัดรัด และมีโครงค้ำยันที่ปรับระยะได้ สำหรับการติดตั้งท่อสูบตะกอนยกด้วยลม
 • มีขนาดรองรับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 - 6 เมตร
Thai English
   

WesTech® Vortex Grit Chambers - GVA
Vortex Grit Removal
อุปกรณ์ดักแยกกรวดทรายแบบใช้แรงน้ำหมุนวน

 • ใช้แรงน้ำหมุนวน (Vortex force) จากใบพัดกวนช่วยเหวี่ยงกรวดทรายให้ตกตะกอนลงสู่ก้นถัง
 • มีประสิทธิภาพในการแยกกรวดทรายที่อัตราการไหลสูง มีหลากหลายขนาดครอบคลุมอัตราการไหลถึง 3,125 ลบ.ม./ชม.
 • มีการระบายกรวดทรายที่ตกจมตัวออกจากถังกระทำโดยใช้ท่อสูบยกด้วยลม (Airlift pump) หรือโดยเครื่องสูบกรวดทราย (Grit pump)
 • ดูแลรักษาง่ายค่าบำรุงรักษาต่ำ เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา
 • กรวดทรายจะแยกตกลงสู่ด้านล่าง ในขณะที่น้ำใสและสารอินทรีย์มวลเบาจะไหลผ่านทางออกด้านบนของถังสู่ขบวนการบำบัดในขั้นตอนที่จำเป็นต่อไป
Thai English

   

CONPURA® ConVortex
Vortex Grit Removal
อุปกรณ์ดักแยกกรวดทรายแบบใช้แรงน้ำหมุนวน

 • มีขนาดรองรับบ่อเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 – 6.0 ม. และครอบคลุมอัตราการไหลอยู่ในช่วง 65 - 6,500 ลบ.ม./ชม.
 • รองรับการทำงานต่อเนื่องได้ 24 ชม.
 • อุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ำผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม ขณะที่เหล็กส่วนอื่น ๆถูกเตรียมผิวด้วยการพ่นทรายมาตรฐาน SA 2.5 และพ่นทับด้วยสีอีพอกซ์ซี่ด้วยความหนา 150 ไมครอน (ไมโครเมตร) เพื่อให้ได้อายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอันดับต้น ๆ ของสวีเดน
Thai English

   

WesTech® Aerated Grit Chambers – GAA1
Aerated Grit Removal
อุปกรณ์ดักแยกกรวดทรายแบบเติมอากาศ

 • การเติมอากาศช่วยให้การตกตะกอนของกรวดทรายบริเวณด้านล่างของถังดีขึ้น และครอบคลุมอัตราการไหลที่หลากหลาย
 • ครอบคลุมอัตราการไหลอยู่ในช่วง 158 - 1,735 ลบ.ม./ชม.
 • ท่อสูบตะกอนยกด้วยลม (Airlift pump) มีข้อดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับการทำงานที่ต้องมีการเติมอากาศในถัง
 • เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง มีการสูญเสียความต่างศักย์ต่ำ กรวดทรายที่ได้ โดยทั่วไปจะมีความสะอาดและไม่เกาะตัวกัน
Thai English

   

WesTech® Shaft Drive Grit Collector
Shaft Drive Grit Removal
อุปกรณ์ดักแยกกรวดทรายแบบใช้เพลาขับเคลื่อน

 • อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้รักษาระดับน้ำคงที่ และมีระยะเวลาในการตกตะกอนสั้น (Constant-level, short-detention settling)
 • ครอบคลุมอัตราการไหลอยู่ในช่วง 268 - 18,249 ลบ.ม./ชม.
 • น้ำใสไหลล้นออกจากถังผ่านเวียร์ด้านบนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางน้ำเข้า
 • แขวนกวาด (Rake arms) ถูกออกแบบให้หมุนกวาดอย่างช้า ๆ เพื่อกำจัดกรวดทรายที่ตกตะกอนลงสู่กรวยฮอปเปอร์ซึ่งจะถูกกำจัดออกโดยอุปกรณ์สกรูลำเลียงกรวดทราย (Grit Classifier)
 • อุปกรณ์สกรูลำเลียงกรวดทรายที่มีลักษณะลาดเอียงจะล้างและรีดน้ำออกจากกรวดทรายในขณะที่ยกกรวดทรายออกจากกรวยฮอปเปอร์ (Hopper) สู่ทางออกที่ด้านบนของสกรู
 • ชุดขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ ชนิดมาตรฐาน 4 โพล, 1,450 รอบต่อนาที มี Service Factor 1.15, ไฟ 3 สาย, 220/380 Volt
 • แขนกวาดและใบกวาดทำด้วยเหล็ก
Thai English

   

COSME® Sand Classifier Type D
Grit Classifier
อุปกรณ์แยกและล้างกรวดทรายเข้มข้น

 • ใช้ในการคัดแยกและล้างกรวดทราย
 • ครอบคลุมอัตราการไหลของกรวดทรายเหลวที่ต้องการนำมาแยกอยู่ในช่วง 35 - 100 ลบ.ม./ชม.
 • ทำให้กรวดทรายที่ได้มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นและไม่มีน้ำปะปนไปกับกากกรวดทรายที่ได้
 • สกรูลำเลียงเป็นแบบชนิดปราศจากเพลากลาง (Shaftless Screw Type) หลีกเลี่ยงการเกี่ยวพันของวัสดุเส้นใย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสกรูลำเลียง
Thai English

   

WesTech® Shafted Grit Classifier
Grit Classifier
อุปกรณ์แยกและล้างกรวดทรายเข้มข้น

 • อุปกรณ์จะแยกและรีดน้ำออกจากกรวดทรายด้วยสกรูลำเลียงซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งตัวลำเลียงกรวดทรายและรีดน้ำไปพร้อมกัน
 • ครอบคลุมอัตราการไหลอยู่ในช่วง 2,366 - 64,667 ลบ.ม./ชม. ขึ้นอยู่กับขนาดของกรวดทรายที่ต้องการกำจัดและรูปแบบการติดตั้งชุดสกรูลำเลียง
 • สกรูจะมีเพลากลางติดตั้งกับส่วนรองรับทั้งด้านบนและด้านล่าง ตัวสกรูลำเลียงจึงไม่ถูกสัมผัสกับรางน้ำโดยตรง
 • เมื่อทำงานร่วมกับชุด Hydro Cyclone Grit Separator สามารถรองรับอัตราการไหลได้เพิ่มมากขึ้นถึง 45,740 ลบ.ม./ชม.
 • Hydro Cyclone Grit Separator ใช้แรงชลศาสตร์ (ไม่มีส่วนเคลื่อนที่) ทำให้กรวดทรายมีความเข้มข้นมากขึ้นและลดปริมาณน้ำขณะที่ลำเลียงกรวดทรายสู่ด้านบน น้ำใสไหลล้นออกกลับไปบำบัดอีกครั้ง ชุด Cyclone Separator ถูกเคลือบผิวด้วยยางสังเคราะห์ลดการสึกหรอ
Thai English
   

WesTech® GRITT MITT™
Shaftless Grit Classifier
อุปกรณ์แยกกรวดทรายเข้มข้น

 • เป็นอุปกรณ์ลำเลียงกรวดทรายและรีดน้ำออกจากกรวดทราย
 • กรวดทรายเมื่อถูกลำเลียงออกจากส่วนตกตะกอนโดยสกรูลำเลียง จะถูกล้าง รีดน้ำ และจ่ายออกไปกำจัดต่อไป เช่น การฝังกลบ
 • น้ำใสไหลผ่านเวียร์และออกจากถังแยกกรวดทรายนำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไป
 • มีตัวเลือกเสริม Slimline Gritt Mitt ซึ่งสามารถลดขนาดในการติดตั้งและสามารถรองรับน้ำได้ 57 – 91 ลบ.ม./ชม.
 • อุปกรณ์ถูกออกแบบให้ใช้ร่วมกับ Hydroclone ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลที่ต้องการ
 • สกรูลำเลียงเป็นชนิดไม่มีเพลากลาง เพื่อป้องกันการเกี่ยวพันของวัสดุเส้นใย
Thai English

   

CONPURA® ConSep
Grit Classifier
อุปกรณ์แยกกรวดทรายเข้มข้น

 • อุปกรณ์จะแยกและล้างกรวดทรายด้วยสกรูลำเลียง สามารถกำจัดกรวดทรายอัตโนมัติด้วยความเร็วการตกตะกอนสัมพัทธ์ที่สูง
 • มีทั้งหมด 5 ขนาด รองรับอัตราการไหลได้สูงสุดถึง 180 ลบ.ม./ชม.
 • ตัวถังผลิตจากเหล็กกล้า สกรูลำเลียงเป็นชนิดไม่มีเพลากลางถูกติดตั้งอยู่ด้านล่างเพื่อการลำเลียงกรวดทราย เพื่อปล่อยกากกรวดทรายทิ้งออก มีการออกแบบทางออกที่ไม่ใหญ่เกินไปและจะติดตั้งมาพร้อมกับทางออกฉุกเฉิน
 • ต้องการการซ่อมบำรุงรักษาต่ำ และราคาการดำเนินงานต่ำ
 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย โดยการติดตั้งรางให้เอียง 35° จากแนวนอน
Thai English


   

WesTech® CleanGrit™
Grit Washer
อุปกรณ์ล้างกรวดทรายเข้มข้น

 • อุปกรณ์ใช้เพื่อการชะสารอินทรีย์ออกจากกรวดทรายที่ดักแยกมาได้ การกำจัดสารอินทรีย์ออกจากกรวดทรายทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ หลีกเลี่ยง เรื่องกลิ่นเมื่อใช้ในกระบวนการชีวภาพ
 • ของแข็งที่ระเหยได้ในกรวดทรายที่ล้างแล้วจะเหลือต่ำกว่า 3% ลดปัญหาเรื่องกลิ่น
 • สามารถใช้กับงานที่ต้องการนำกรวดทรายที่ล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
 • เป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ
 • เพิ่มผลผลิตแก๊สให้กับตะกอนสลัดจ์ชนิดไม่ต้องใช้อากาศในการย่อยสลาย
Thai English

CONPURA® ConWash
Grit Washer
อุปกรณ์ล้างกรวดทรายเข้มข้น

 • เป็นตะแกรงกรองแบบลูกกลิ้ง (Micro Screening with Drum Filter)
  ชนิดละเอียดมาก 20 - 100 ไมครอน
 • มีองค์ประกอบโครงสร้างของเยื่อใยกรอง ลักษณะรูปทรงแฉก ทำให้เพิ่มพื้นที่ผิวการกรองได้สูงขึ้นอีก 50%
  เมื่อเทียบกับระบบกรองชนิดอื่น ที่มีมิติขนาดเท่ากัน
 • เมื่อใช้เป็น Tertiary Treatment สามารถลด BOD, COD, Phosporous ลงได้ [20 micron filter] และลด SS ได้ถึง 75 % [0.04 มม. Filtering cloth hole]
Thai English

CONPURA® ConClar
Grit Bridge Travelling Scraper
อุปกรณ์ลำเลียงกรวดทรายเข้มข้น

 • เป็นเครื่องกวาดกรวดทรายที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ใช้สำหรับบ่อ/รางดักกรวดทรายรูปทรงสี่เหลี่ยม แบ่งเป็นสองส่วน ประกอบด้วย เครื่องสูบตะกอนกรวดทรายที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งสองทิศทาง และเครื่องกวาดกรวดทราย ออกแบบให้กวาดกรวดทรายตลอดส่วนล่างของถังจนถึงส่วนรองรับกรวดทราย
 • ความเร็วของเครื่องกวาดอยู่ที่ประมาณ 2.4 ม./นาที
 • ประกอบด้วย 2 รูปแบบ รุ่น ConClar 321 ออกแบบให้มีการกวาดตะกอนกรวดทรายตลอดความยาวของรางดักกรวดทราย และ รุ่น ConClar 325 ออกแบบให้ใช้เครื่องสูบตะกอนดูดทรายต่อเนื่องที่ข้างใดข้างหนึ่งของรางดักกรวดทราย
 • ออกแบบให้ใช้ได้กับรางดักกรวดทรายร่วมกันจำนวน 1 - 3 ราง เครื่องกวาดทำงานโดยโหมดอัตโนมัติถูกควบคุมด้วยการตั้งเวลา เครื่องกวาดยังสามารถทำงานโดยใช้แรงงานโดยคนได้ (Manual)
 • สามารถทำงานได้กับล้อเฟืองเพื่อป้องกันการลื่นไถลของเครื่องกวาดตะกอน
Thai English
 
 
ALL RIGHTS RESERVED.