HOME   |  KNOWLEDGE |   NEWS   |  CONTACT US   |    RECRUITMENT   |   MAP
 WATER TREATMENT
ตะแกรงดักขยะ
เครื่องลำเลียงและบีบอัดขยะ
Screw Conveyor/Compactor
เครื่องกวนผสม
อุปกรณ์แยกกรวดทราย
ระบบกำจัดน้ำมันและไขมัน
เครื่องเติมอากาศ
จานหมุนชีวภาพ
หัวจ่ายอากาศ
เครื่องกวาดตะกอน
Sludge Scrapers
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอน
ระบบกำจัดตะกอน
เครื่องอัดตะกอน
เครื่องรีดตะกอน
เครื่องเหวี่ยงตะกอน Centrifuge
เครื่องบำบัดตะกอน
แบบขดเกลียวก้นหอย
Volute
ชุดเตรียมสารละลาย
โพลิเมอร์อัตโนมัติ

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวี
UV Wastewater Disinfection Systems
ระบบบำบัดด้วยการอ๊อกซิเดชั่น
UV Oxidation System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ เอสบีอาร์
Seguancial Batch Reactor System-SBR
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคูวนเวียนแบบ 3 วง
Tri Oval Oxidation Ditch System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ตัวกลางตรึงเซลล์
Bio-fffilm Fixed Media System
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องทำน้ำอ่อน
เครื่องกรองชนิดทำความสะอาดด้วยตัวเองอัตโนมัติ
Automatic Self Cleaning Filter
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำสะอาดด้วยแสงยูวี
UV Water Disinfection Systems
 
 RICE BRAN OIL PLANT
 

Home > Products > เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำสะอาดด้วยแสงยูวี

  SENTINEL SERIESTM DRINKING AND POTABLE WATER UV WATER DISINFECTION
  SYSTEM FROM A PROVEN LEADER IN UV DISINFECTION

CALGON Carbon Ultraviolet Water Treatment Technologies The Clear Choice
Vortext Grit Removal
อุปกรณ์ดักแยกกรวดทรายแบบใช้แรงน้ำหมุนวน

 • เป็นการบำบัดที่ลงทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับการบำบัดโดยใช้สารเคมี
 • ออกแบบและติดตั้งง่าย เป็นระบบที่ยืดหยุ่นในการออกแบบและสะดวกสบายในการ ซ่อมบำรุง (รวมถึงการดัดแปลง / ปรับปรุงระบบบำบัดเดิมที่มีอยู่)
 • ไม่ก่อให้เกิดรสและกลิ่นสู่น้ำ
 • เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เป็นการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดต่อการควบคุมโปรโตซัว Cryptosporidium & Giardia
 • ไม่ต้องการการขนส่ง จัดเก็บ และจัดการกับสารเคมีที่เป็นพิษ
 • ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตส่วนเกิน No Disinfection By – products จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชีวิตของสัตว์น้ำ
 • มีความต้องการการช่วยเหลือบำรุงรักษาแต่น้อย
 • ได้รับการรับรองจาก EPA ถึงกรรมวิธีการการฆ่าเชื้อโรคภายใต้กฎ Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rules (LT2)
Thai English
   

CALGON Ultraviolet Drinking Water Disinfection System – SENTINEL®
ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตสำหรับน้ำดื่ม รุ่น SENTINEL® 12

 • ออกแบบเพื่อการครอบคลุมการบำบัดน้ำได้ถึง 15,000 ลบ.ม ต่อวัน (4.8 ล้านแกลลอนต่อวัน)
 • ด้วยการลงทุนที่ต่ำ (Low Cost) เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีในการบำบัดแบบ ก้าวหน้าชนิดอื่นๆ เช่น ระบบโอโซนและระบบเมมเบรน
 • ด้วยการออกแบบโดยกระทัดรัด (Compact Design) : เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและสะดวกและเพื่อการปรับปรุงใหม่หรือดัดแปลงแก้ไขสำหรับโรงบำบัดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
 • ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานกลางที่สาม (Third Party Validated) : เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา เพื่อการบำบัดน้ำผิวดินให้ดีขึ้น U.S. EPA’S LT2 Enhanced Surface Water Treatment Rule
Thai English

   

CALGON Ultraviolet Drinking Water Disinfection System – SENTINEL® 18
ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตสำหรับน้ำดื่ม รุ่น SENTINEL® 18

 • ออกแบบเพื่อการครอบคลุมการบำบัดน้ำได้ถึง 38,000 ลบ.ม ต่อวัน (10 ล้านแกลลอนต่อวัน)
 • เป็นระบบบำบัดที่สะอาด (Clean) : ไม่ต้องใช้สารเคมีทั้งเพื่อการล้างทำความสะอาดหลอดและเพื่อการผลิตน้ำไม่ก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นพิษตามมา
 • เป็นระบบที่ปลอดภัย (Safe) : ประกอบมาพร้อมกับระบบหยุดทำงานฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ
 • เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ (Reliable) : ใช้บัลลาสต์แบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Ballasts)
 • การติดตั้งเป็นไปได้โดยง่าย (Easily Installed) : ตู้ควบคุมจ่ายไฟสามารถจัดวางให้ห่างจากตัวเครื่องได้ถึง 150 เมตร
Thai English

   

CALGON Ultraviolet Drinking Water Disinfection System – SENTINEL® 24
ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตสำหรับน้ำดื่ม รุ่น SENTINEL® 24

 • ออกแบบเพื่อการครอบคลุมการบำบัดน้ำได้ถึง 75,000 ลบ.ม ต่อวัน (20 ล้านแกลลอนต่อวัน)
 • ด้วยการลงทุนต่ำ (Low Cost) เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีในการบำบัดชนิด ก้าวหน้าอื่นๆ เช่น โอโซนและเมมเบรน
 • เป็นระบบที่ปลอดภัย (Safe) : ประกอบมาพร้อมกับระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ
 • เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ (Reliable) : ใช้บัลลาสต์แบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Ballasts)
Thai English

   

CALGON Ultraviolet Drinking Water Disinfection System – SENTINEL® 36
ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตสำหรับน้ำดื่ม รุ่น SENTINEL® 36

 • ออกแบบเพื่อการครอบคลุมการบำบัดน้ำได้ถึง 10,000 ลบ.ม ต่อวัน (27 ล้านแกลลอนต่อวัน)
 • ด้วยการลงทุนต่ำ (Low Cost) เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีในการบำบัดชนิด ก้าวหน้าอื่นๆ เช่น โอโซนและเมมเบรน
 • ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานกลางที่สาม (Third Party Validated) : เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา เพื่อการบำบัดน้ำผิวดินให้ดีขึ้น U.S. EPA’S LT2 Enhanced Surface Water Treatment Rule
 • การติดตั้งเป็นไปได้ง่าย (Easily Installed) : ตู้ควบคุมจ่ายไฟสามารถจัดวางให้ห่างจากตัวเครื่องได้ถึง 150 เมตร
Thai English

   

CALGON Ultraviolet Drinking Water Disinfection System – SENTINEL® 48
ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตสำหรับน้ำดื่ม รุ่น SENTINEL® 48

 • ออกแบบเพื่อการครอบคลุมการบำบัดน้ำได้ถึง 150,000 ลบ.ม ต่อวัน (40 ล้านแกลลอนต่อวัน)
 • เป็นระบบบำบัดที่สะอาด (Clean) : ไม่ต้องใช้สารเคมีทั้งเพื่อการล้างทำความสะอาดหลอดและเพื่อการผลิตน้ำไม่ก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นพิษตามมา
 • เป็นระบบที่ปลอดภัย (Safe) : ประกอบมาพร้อมกับระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ
 • เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ (Reliable) : ใช้บัลลาสต์แบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Ballasts)
 • การติดตั้งเป็นไปได้โดยง่าย (Easily Installed) : ตู้ควบคุมจ่ายไฟสามารถจัดวางให้ห่างจากตัวเครื่องได้ถึง 150 เมตร
Thai English

 
 
ALL RIGHTS RESERVED.