HOME   |  KNOWLEDGE |   NEWS   |  CONTACT US   |    RECRUITMENT   |   MAP
 WATER TREATMENT
ตะแกรงดักขยะ
เครื่องลำเลียงและบีบอัดขยะ
Screw Conveyor/Compactor
เครื่องกวนผสม
อุปกรณ์แยกกรวดทราย
ระบบกำจัดน้ำมันและไขมัน
เครื่องเติมอากาศ
จานหมุนชีวภาพ
หัวจ่ายอากาศ
เครื่องกวาดตะกอน
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอน
ระบบกำจัดตะกอน
เครื่องอัดตะกอน
เครื่องรีดตะกอน
เครื่องเหวี่ยงตะกอน Centrifuge
เครื่องบำบัดตะกอน
แบบขดเกลียวก้นหอย
Volute
ชุดเตรียมสารละลาย
โพลิเมอร์อัตโนมัติ

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวี
UV Wastewater Disinfection Systems
ระบบบำบัดด้วยการอ๊อกซิเดชั่น
UV Oxidation System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ เอสบีอาร์
Seguancial Batch Reactor System-SBR
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคูวนเวียนแบบ 3 วง
Tri Oval Oxidation Ditch System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ตัวกลางตรึงเซลล์
Bio-fffilm Fixed Media System
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องทำน้ำอ่อน
เครื่องกรองชนิดทำความสะอาดด้วยตัวเองอัตโนมัติ
Automatic Self Cleaning Filter
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำสะอาดด้วยแสงยูวี
UV Water Disinfection Systems
 
 RICE BRAN OIL PLANT
 

  Home > Products > ระบบบำบัดด้วยการอ๊อกซิเดชั่น โดย UV และ H2O2

  RAYOX® ADVANCE UV / OXIDATION TREATMENT SYSTEM,
  AN INNOVATION FROM A PROVEN LEADER IN THE FIELD

CALGON CARBON ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES
เทคโนโลยีเพื่อการอ๊อกซิเดชั่นที่ก้าวล้ำจาก Calgon Carbon

 • ด้วยความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการอ๊อกซิเดชั่นอันล้ำเลิศตั้งแต่ปี คศ. 1986
 • ด้วยความสามารถในการออกแบบ การทดสอบเดินระบบและการซ่อมบำรุงอย่างสมบูรณ์
 • ด้วยหลอดยูวีที่มีพลังและประสิทธิภาพดีที่สุดในอุตสาหกรรม
 • ด้วยชุดกวาดทำความสะอาดหลอดที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดในอุตสาหกรรม
 • ด้วยชุดอุปกรณ์ที่วางบนแท่นสำเร็จเพื่อการขนส่งและการติดตั้งที่สะดวก
 • ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ
 • ออกแบบเพื่อปลอดจากการซ่อมบำรุงด้วยระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อประสิทธิ ผลที่ยอดเยี่ยม
Thai English

RAYOX® MODULAR OXIDATION TREATMENT
SYSTEM Model 30
ระบบบำบัดด้วยการอ๊อกซิเดชั่นโดย UV & H2O2 ชุดกระทัดรัด รุ่น 30
(ระบบใช้พลังงาน 30 kW)

 • เป็นแหล่งเดียว (Single Source) ที่เหมาะสมต่อการบำบัดโดยอ๊อกซิเดชั่นด้วยยูวี (UV/ Oxidation) และโดยการใช้สารดูดซับถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Absorption) เพื่อเพิ่มขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีในแต่ละส่วนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบำบัดที่ลดลง
 • ไม่ก่อให้เกิดไอออนของโบร์แมท (Bromate Ion) ในไอออนของโบร์ไมด์ (Bromide Ion) จากผลผลิตของน้ำ
 • ไม่ก่อของเสียตามมา (No – Secondary Wastes)
 • ไม่มีก๊าซที่ปล่อยออกมา (No Off – gases)
 • เป็นอุปกรณ์ที่เดินเงียบ กระทัดรัด และเป็นมิตร
 • การบำรุงรักษาและการเดินระบบเป็นไปได้โดยง่าย
 • ด้วยค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนที่มีประสิทธิผลครอบคลุมอย่างกว้างขวางต่อสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ในน้ำ
 • เพิ่มการย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำที่ผ่านออก เป็นการลงทุนที่ต่ำและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำต่อการบำบัดทางชีวภาพ
Thai English

RAYOX® MODULAR OXIDATION TREATMENT
SYSTEM Model 60
ระบบการบำบัดด้วยการอ๊อกซิเดชั่น ชุดกระทัดรัด รุ่น 60
(ระบบใช้พลังงาน 60 kW)

 • เพิ่มการย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำที่ผ่านออก เป็นการลงทุนที่ต่ำและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำต่อการบำบัดทางชีวภาพ
 • เป็นแหล่งเดียว (Single Source) ที่เหมาะสมต่อการบำบัดโดยอ๊อกซิเดชั่นด้วยยูวี (UV/ Oxidation) และโดยการใช้สารดูดซับถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Absorption) เพื่อเพิ่มขยายช่อง
  ทางการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีในแต่ละส่วนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบำบัดที่ลดลง
  ประกอบสำเร็จรูป (Skid – Mounted Module)
 • ผ่านการพิสูจน์การใช้งาน (Proven) การควบคุมเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ด้วย ระบบ PLC
 • ลิขสิทธิ์เฉพาะด้วยเครื่องมือการทำความสะอาดหลอดในภาคสนามที่ผ่านการพิสูจน์ชัด
 • รับประกันอายุของหลอด 3,000 ชั่วโมงใช้งาน
 • ด้วยระบบการจ่ายพลังงานไฟแก่หลอดที่สุดยอดประกอบมาด้วยสวิทซ์เชื่อมต่อความปลอดภัย (Safety Interlock Switches)
Thai English

RAYOX® MODULAR OXIDATION TREATMENT
SYSTEM Model 90
ระบบการบำบัดด้วยการอ๊อกซิเดชั่น ชุดกระทัดรัด รุ่น 90
(ระบบใช้พลังงาน 90 kW)

 • ผ่านการพิสูจน์การใช้งาน (Proven) การควบคุมเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ด้วยระบบ PLC
 • ลิขสิทธิ์เฉพาะด้วยเครื่องมือการทำความสะอาดหลอดในภาคสนามที่ผ่านการพิสูจน์
 • ผ่านการรับรองจาก OSHA / CSA เป็นไปตามมาตรฐาน NEC
 • เป็นเทคโนโลยีการบำบัดในรูบแบบการทำลายกับที่
 • สามารถบำบัดได้ถึงระดับที่ไม่สามารถหาค่าได้
 • ไม่ก่อให้เกิดไอออนของโบร์แมท (Bromate Ion) ในไอออนของโบร์ไมด์ (Bromide Ion) จากผลผลิตของน้ำ
 • ไม่มีของเสียก่อตามมา (No – Secondary Wastes)
 • ไม่มีก๊าซที่ปล่อยออกมา (No Off – gases)
 • เป็นอุปกรณ์ที่เดินเงียบ กระทัดรัด และเป็นมิตร
 • การบำรุงรักษาและการเดินระบบเป็นไปได้ง่าย
 • ด้วยค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมอย่างกว้างขวางต่อสิ่งปนเปื้อน ต่างๆ ในน้ำ
Thai English

RAYOX® COLLIMATED BEAM UNIT
ชุดอุปกรณ์ทดสอบลำแสงยูวีเพื่อปรับสภาพการทำงานให้ได้ประสิทธผล

 • ชุดอุปกรณ์ RAYOX® COLLIMATED BEAM UNIT ของ Calgon Carbon Corporation ได้รับการออกแบบ เพื่อการแผ่วัดตัวอย่างของเหลวหรือของแข็งด้วยแสงยูวีในลักษณะการวัดเป็นครั้ง ๆ ระบบถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยหลีกเลี่ยงต่อความล้มเหลวใด ๆ ( Fail – Safe ) เพื่อความมั่นใจต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและเพื่อการป้องกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อภาวะวิกฤตต่างๆ ทำให้เหมาะต่อการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการอิสระหรือห้องทดลองของสถานการศึกษา
 • ชุดอุปกรณ์ RAYOX® COLLIMATED BEAM UNIT จะประกอบหุ้มมากับหลอดยูวีชนิดให้พลังงานสูงของ Calgon 1 หลอด โดยมาพร้อมกับบานประตูที่สามารถเปิดและปิดเพื่อการให้แสงยูวีส่องผ่านสารตัวอย่างที่ต้องการวัด ภายใต้สภาวะการควบคุม เครื่องมือถูก วางอยู่บนขาล้อเลื่อนเพื่อการเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้โดยสะดวก ชุดเครื่องมือวัด Radiometer สามารถจัดหาเพิ่มเติมพื่อการวัดรังสียูวี (UV Radiance)
Thai English

 
 
ALL RIGHTS RESERVED.