HOME   |  KNOWLEDGE |   NEWS   |  CONTACT US   |    RECRUITMENT   |   MAP
 WATER TREATMENT
ตะแกรงดักขยะ
เครื่องลำเลียงและบีบอัดขยะ
Screw Conveyor/Compactor
เครื่องกวนผสม
อุปกรณ์แยกกรวดทราย
ระบบกำจัดน้ำมันและไขมัน
เครื่องเติมอากาศ
จานหมุนชีวภาพ
หัวจ่ายอากาศ
เครื่องกวาดตะกอน
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอน
ระบบกำจัดตะกอน
เครื่องอัดตะกอน
เครื่องรีดตะกอน
เครื่องเหวี่ยงตะกอน Centrifuge
เครื่องบำบัดตะกอน
แบบขดเกลียวก้นหอย
Volute
ชุดเตรียมสารละลาย
โพลิเมอร์อัตโนมัติ

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวี
UV Wastewater Disinfection Systems
ระบบบำบัดด้วยการอ๊อกซิเดชั่น
UV Oxidation System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ เอสบีอาร์
Seguancial Batch Reactor System-SBR
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคูวนเวียนแบบ 3 วง
Tri Oval Oxidation Ditch System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ตัวกลางตรึงเซลล์
Bio-fffilm Fixed Media System
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องทำน้ำอ่อน
เครื่องกรองชนิดทำความสะอาดด้วยตัวเองอัตโนมัติ
Automatic Self Cleaning Filter
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำสะอาดด้วยแสงยูวี
UV Water Disinfection Systems
 
 RICE BRAN OIL PLANT
 

Home > Products > เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวี

C3 SERIESTM OPEN CHANNEL UV WASTEWATER DISINFECTION SYSTEM FROM A PROVEN LEADER IN UV DISINFECTION

CALGON® UV Wastewater Disinfection Systems - C3 SeriesTM OVERVIEW BULLETIN
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวีแบบรางเปิดรุ่น C3

 • ออกแบบมาให้มีลักษณะกะทัดรัดเหมาะต่อการใช้งาน
 • ให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูง, ประหยัดพลังงานหลอดยูวีเป็นชนิดแรงดันต่ำให้ปริมาณความเข้มแสงสูง [Low Pressure, High Output Lamp design]
 • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เป็นชนิดผันแปรความเข้มแสงก่อให้เกิดความคุ้มค่า ในด้านพลังงานที่ใช้
 • เป็นระบบซึ่งไม่ต้องใช้สารเคมี (ระบบทำความสะอาดหลอดทางกลขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
 • ออกแบบระบบควบคุมแบบใหม่ที่สามารถควบคุมปริมาณความเข้มข้นให้ตอบสนองต่อการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างทันท่วงที และสามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคได้เอง
 • การเดินระบบ และบำรุงรักษาเป็นไปได้โดยง่าย
Thai English Glossary_อภิธานศัพท์

CALGON® UV Wastewater Disinfection Systems - C3 150TM
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวีแบบรางเปิดขนาดย่อม สำหรับบรรจุในรางคอนกรีต รุ่น C3 150TM

 • C3 150 สามารถจัดสร้างเพื่อการบำบัดน้ำเสียในราง ออกแบบครอบคลุม เพื่อปริมาณน้ำตั้งแต่น้อยไปจนถึงปานกลาง (Small – to Medium Sized WWP) ด้วยการออกแบบโครงสร้างแบบสำเร็จ (Modular Design) ทำให้ สามารถขยายเพิ่มขนาดได้ง่ายเมื่อรองรับปริมาณน้ำที่สูงขึ้น
 • C3 150 ยังได้รับการออกแบบรุ่นสำเร็จรูป (Package Design Unit) ให้เลือกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและได้ง่าย โดยครอบคลุมปริมาณน้ำเสียที่จะเข้ามาบำบัดถึงวันละ 1.0 ล้านแกลลอน (3,785 ลบ.ม./วัน)
 • C3 150 สามารถประกอบมาพร้อมกับระบบควบคุมอย่างง่ายโดยคน หรือระบบควบคุมที่สลับซับซ้อนตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Thai English

CALGON® UV Wastewater Disinfection Systems - C3 150TM PS
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวีแบบรางเปิดสำเร็จรูป รุ่น C3 150TM PS

 • ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีพร้อมรางสำเร็จรูป (Package UV Disinfection System) รุ่น C3 150 PS เป็นอุปกรณ์ที่มีความก้าวล้ำเป็นคำตอบอย่างมีประสิทธิผลทางด้านราคาต่อการฆ่าเชื้อโรคที่มีมากับน้ำเสีย ด้วยระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีที่ก้าวล้ำนำสมัย (State-of-the-art) เพื่อการรองรับขนาดของระบบบำบัดจาก 50,000 ถึง 1,000,000 แกลลอนต่อวัน (200 ถึง 3,800 ลบ.ม./วัน)
 • C3 150 PS เป็นระบบที่ประกอบสำเร็จรูป (Prepackage) เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วสะดวกง่ายดาย การออกแบบยึดหลักแนวคิดของการแยกส่วนซึ่งลด ความซับซ้อนในการทำงานและทำการซ่อมบำรุงตามปรกติได้โดยผู้ปฏิบัติ งาน ระบบสำเร็จรูปจะประกอบด้วย หลอดพร้อมรางยึดหลอด (Lamp Racks) รางระบายทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel Channel) ตู้จ่ายพลังงาน (Power Distribution Center – PDC) และสายไฟสายสัญญาณเชื่อมโยงต่างๆ พร้อมข้อต่อหน้าแปลนท่อประสาน(All Necessary Interconnecting)
 • C3 150TM PS ได้รับการออกแบบเพื่อการติดตั้งที่สดวก (Simple Installation) และเพื่อการทำงานที่ไม่ก่อปัญหา (Trouble-Free Operation) ตลอดอายุการใช้งานของระบบ C3 150TM PS ถูกออกแบบให้ทำงานครอบคลุมในอุณหภูมิตั้งแต่ -14°F ถึง -104°F (-10°C ถึง 40°C)โดยรองรับความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 5 – 95% และมีระบบทางเลือก (System Options) ที่สามารถออกแบบนอกเหนือจากขอบเขตจากที่กล่าวมาได้ด้วย
Thai English

CALGON® Ultraviolet Disinfection System - C3 500TM
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สำหรับบรรจุในรางเปิดคอนกรีต รุ่น C3 500TM

 • C3 500 แบบรางเปิดได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยเป็นคำตอบอย่างมีประสิทธิผลในด้านราคาต่อการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีในน้ำเสีย โดยมีการทำงานที่เรียบง่ายและบำรุงรักษาที่สะดวก
 • ช่วยให้เกิดการแทนที่ของการฆ่าเชื้อโรคด้วยการใช้คลอรีนซึ่งจะทำให้เกิด การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดสารก่อมะเร็งรวมถึงไม่ต้องมีความยุ่งยาก ต่อการขนถ่ายสารเคมี ในขณะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพน้ำ ที่ผ่านการบำบัด
 • C3 500 สามารถจัดสร้างเพื่อการบำบัดน้ำเสียในราง ออกแบบครอบคลุมเพื่อปริมาณอัตราการไหลของน้ำปานกลางถึงอัตราการไหลสูง (Medium to Large Size) ด้วยการออกแบบโครงสร้างแบบสำเร็จ (Modular Design) ทำให้สามารถขยายเพิ่มขนาดได้ง่ายเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่สูงขึ้น
 • C3 500 สามารถประกอบมาพร้อมกับระบบควบคุมอย่างง่ายโดยคน หรือระบบควบคุมที่สลับซับซ้อนตามความต้องการของผู้ใช้งาน ถูกออกแบบให้ทำงานครอบคลุมในอุณหภูมิ ตั้งแต่ -14 °F ถึง 104 °F (-10 C ถึง 40 °C) โดยรองรับความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 5 – 95 % และมีระบบทางเลือก (System Options) ที่สามารถออกแบบนอกเหนือจากขอบเขตที่กล่าวมาได้ด้วย
Thai English

CALGON® Ultraviolet Disinfection System - C3 500TMD
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวีพร้อมอุปกรณ์กวนหมุนเพิ่มประสิทธิผลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สำหรับบรรจุในรางเปิดคอนกรีตรุ่น C3 500TM

 • C3 500TM D แบบรางเปิดได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย
 • ใช้โครงสร้าง & พื้นที่การบำบัดเล็กลง ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและในการซ่อมบำรุงลง (Decreased Installation and O&M Costs)
 • C3 500TM D สามารถจัดสร้างเพื่อการบำบัดน้ำเสียในราง ออกแบบครอบคลุมเพื่อปริมาณน้ำตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงมาก (Medium-to- Large Sized WWP) ด้วยการออกแบบโครงสร้างแบบสำเร็จ (Modular Design) ทำให้สามารถขยายเพิ่มขนาดได้ง่ายเมื่อรองรับปริมาณน้ำที่สูงขึ้น
 • ระบบประมวลผลการไหลทางจลศาสตร์ของของเหลว (Computational Fluid Dynamics - CFD) ได้ถูกนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งการฆ่าเชื้อโรคภายในห้องปฏิกรณ์ (Reactor) โดยการผันแปรขนาด รูปร่าง และจำนวนของอุปกรณ์กวนหมุนวนแบบรูปทรงสามเหลี่ยม (Delta Mixing Devices) รวมถึงต่อระยะห่างของหลอดยูวี (Lamp Spacing)
 • ช่วยให้เกิดการแทนที่ของการฆ่าเชื้อโรคด้วยการใช้คลอรีนซึ่งจะทำให้เกิด การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดสารก่อมะเร็งรวมถึงไม่ต้องมีความยุ่งยาก ต่อการขนถ่ายสารเคมี ในขณะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพน้ำ ที่ผ่านการบำบัด
Thai English

 
 
ALL RIGHTS RESERVED.