HOME   |  KNOWLEDGE |   NEWS   |  CONTACT US   |    RECRUITMENT   |   MAP
 WATER TREATMENT
ตะแกรงดักขยะ
เครื่องลำเลียงและบีบอัดขยะ
Screw Conveyor/Compactor
เครื่องกวนผสม
อุปกรณ์แยกกรวดทราย
ระบบกำจัดน้ำมันและไขมัน
เครื่องเติมอากาศ
จานหมุนชีวภาพ
หัวจ่ายอากาศ
เครื่องกวาดตะกอน
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอน
ระบบกำจัดตะกอน
เครื่องอัดตะกอน
เครื่องรีดตะกอน
เครื่องเหวี่ยงตะกอน Centrifuge
เครื่องบำบัดตะกอน
แบบขดเกลียวก้นหอย
Volute
ชุดเตรียมสารละลาย
โพลิเมอร์อัตโนมัติ

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียด้วยแสงยูวี
UV Wastewater Disinfection Systems
ระบบบำบัดด้วยการอ๊อกซิเดชั่น
UV Oxidation System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ เอสบีอาร์
Seguancial Batch Reactor System-SBR
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคูวนเวียนแบบ 3 วง
Tri Oval Oxidation Ditch System
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ตัวกลางตรึงเซลล์
Bio-fffilm Fixed Media System
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องทำน้ำอ่อน
เครื่องกรองชนิดทำความสะอาดด้วยตัวเองอัตโนมัติ
Automatic Self Cleaning Filter
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในน้ำสะอาดด้วยแสงยูวี
UV Water Disinfection Systems
 
 RICE BRAN OIL PLANT
 

Home > Products > ตะแกรงดักขยะ

ตะแกรงดักและตักขยะอัตโนมัติ Automatic Screening Equipment

CONPURA Climber Type Mechanical Screen ConClimber
ตะแกรงดักขยะแบบไต่คลาน

 • สุดยอดตะแกรงดักและตักขยะ เหนือกว่าทุกประเภท ทนทานที่สุด ด้วยการที่ชุดขับเคลื่อน (Gear Rack and Cog Wheel Drive) ไต่คลานเคลื่อนตัวไปพร้อมกับชุดกวาดขยะทำให้มีระยะการจ้วงกวาดสั้นสุด ไม่มีส่วนเคลื่อนตัวสัมผัสกับน้ำโดยตรง ให้ประสิทธิภาพการกวาดที่ดีที่สุด ต้องการการบำรุงรักษาน้อยสุด
 • เหมาะสำหรับรางตะแกรงกว้างตั้งแต่ 400 - 3,000 มม. มีช่องห่างของร่องตะแกรง ตั้งแต่ 5 - 50 มม.
 • ไม่จำกัดต่อความลึกของรางระบาย และความสูงของตะแกรง เท่าไหร่ก็ได้ !
Thai English
   

COSME® Chain Type Mechanical Bar Screen CP Series
ตะแกรงดักขยะแบบใช้โซ่ขับเคลื่อน

 • ใช้ในงานบำบัดน้ำเสียได้อย่างหลากหลาย ทั้งน้ำเสียชุมชน และน้ำเสีย อุตสาหกรรม
 • มีช่องตะแกรงให้เลือกตั้งแต่ 15 - 40 มิลลิเมตร ออกแบบให้เหมาะสำหรับรางกว้างตั้งแต่ 400 - 2,000 มิลลิเมตร
 • รองรับน้ำเสียที่ผันผวนได้มาก บำรุงรักษาง่าย
Thai English

   

COSME® Rotating Comb Grid Screen RP Series
ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติชนิดหยาบแบบตะแกรงโค้งหมุนกวาดรอบแกนกลาง

 • ใช้ในงานบำบัดน้ำเสียได้อย่างหลากหลาย
 • มีช่องตะแกรงให้เลือกตั้งแต่ 15 - 40 มิลลิเมตร ออกแบบให้เหมาะสำหรับรางกว้างตั้งแต่ 400 - 2,000 มิลลิเมตร
  และรางลึกไม่เกิน 800 มม.
 • ตะแกรงโค้งเพิ่มหน้าสัมผัส รองรับน้ำเสียที่ผันผวน บำรุงรักษาง่าย
Thai English

   

COSME® Counter Flow Cleaning Screen FPC Series
ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติชนิดละเอียดแบบกวาดย้อน

 • ใช้ในงานบำบัดน้ำเสียได้อย่างหลากหลาย
 • เหมาะสำหรับรางคอนกรีตกว้างตั้งแต่ 500 - 1,300 มม.
 • ช่องห่างช่องตะแกรงมีให้เลือกตั้งแต่ 3 - 6 มม.
 • ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยการกวาดขยะย้อนหลังสวนทางกับทิศทางการไหลของน้ำ ป้องกันขยะเล็ดลอดได้โดยสมบูรณ์
Thai English

   

CONPURA Shaftless Screw Screen Press ConSieve Series
เครื่องดักขยะแบบเกลียวหมุนพร้อมส่วนบีบอัดขยะจากสวีเดน

 • เป็นตะแกรงดักขยะและบีบอัดขยะรวมอยู่ในตัวเดียวกัน เป็นชนิดที่วางในรางคอนกรีต หรือรางเหล็กไร้สนิมสำเร็จรูปให้เลือก
 • ระบบ Shaftless Screw Screen หล่อสำเร็จปราศจากเพลากลาง ทำให้ตัดปัญหาเรื่องขยะประเภทเส้นใยพันแกนเพลาหลีกเลี่ยงต่อความเสียหายได้
 • ออกแบบให้ใช้กับความกว้างของราง 300 - 500 มม. มีขนาดร่องตะแกรง 3 - 6 มม. และมีระบบทำความสะอาดตัวเอง
Thai English

   

COSME® Static Screen GS Series
ตะแกรงดักขยะชนิดละเอียดมากแบบติดตั้งอยู่กับที่

 • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารห้องเย็น โรงงานชำแหละอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานเส้นใยต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ฯลฯ
 • รองรับอัตราการไหลของน้ำตั้งแต่ 4 - 95 ลบ.ม/ชม. ร่องรูตะแกรงครอบคลุม 0.5 - 3 มม.
 • แผ่นตะแกรงดัก (Filtering Grid) สามารถปรับมุมเอียง (Adjustable Inclination) เผื่อเพิ่มหรือลดความหนาและความหนาแน่นของขยะ และพลิกกระดกกลับได้ (Overturning) เพื่อการทำความสะอาดภายใน
 • สามารถดักขยะเล็กได้อย่างต่อเนื่อง บำรุงรักษาต่ำ ไม่มีค่าใช่จ่ายในการดำเนินการเนื่องจากไม่มีมอเตอร์ขับเคลื่อน
 • สามารถติดตั้งชุดแปรงกวาดทำงานด้วยลม (Pnematic Brushes) เพื่อการกวาดเศษขยะตกค้างเป็นอุปกรณ์เสริม
Thai English

   

COSME® Chain Type Vertical Brush Filters CS Series
ตะแกรงดักขยะชนิดละเอียดแบบใช้แปรงกวาด

 • พัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียได้ หลากหลาย
 • ตะแกรงรูปทรงพิเศษ ร่องรูตะแกรงมีให้เลือกทั้งแบบ Perforated Sheet ขนาดรูกลม Ø 0.8 - 5 มม. และขนาดรูวงรี 1 x 20 มม. ถึง 5 x 20 มม. และแบบตะแกรงคางหมูร่องรูเปิด ตั้งแต่ 0.25 - 3 มม.
 • รองรับน้ำเสียได้หลากหลายรับปริมาณน้ำเสียผันผวนได้มาก บำรุงรักษาง่าย
 • เหมาะกับขนาดรางน้ำกว้าง 400 - 1,500 มม.
Thai English
   

COSME® Brush Filters RS, RSC Series
ตะแกรงดักขยะชนิดละเอียดมากแบบใช้แปรงกวาด

 • ใช้ในงานบำบัดน้ำเสียได้อย่างหลากหลาย
 • ตะแกรงรูปโค้ง เพิ่มพื้นที่ผิวรองรับน้ำเสียได้มากขึ้น
 • มีทั้งแบบสำเร็จรูปพร้อมรางและแบบติดตั้งในรางคอนกรีต รองรับ น้ำเสียที่ผันผวน ได้มาก ร่องรูตะแกรงเป็นแบบ ร่องกลม Ø 0.8 - Ø 5 มม.
  และร่องทรงรี 1 x 20 มม. ถึง 5 x 20 มม.
Thai English

   

COSME® Drum Type Rotostrainner R Series
ตะแกรงดักขยะชนิดละเอียดมากแบบกรงล้อหมุนกรอง

 • เหมาะสำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม หรือน้ำเสียชุมชน
 • รองรับอัตราการไหลของน้ำตั้งแต่ 8 - 1,720 ลบ.เมตร/ชม.
 • ตะแกรงดักเศษวัสดุชนิดละเอียดมากซึ่งปะปนมากับน้ำ
  ครอบคลุมขนาดรูตะแกรง 0.25 - 2.50 มม.
  มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 200 - 3,000 มม.
 • มีระบบทำความสะอาดด้วยตัวเอง
  เหมาะสำหรับกรองสารแขวนลอยที่มีมากับน้ำเสีย
Thai English


   

COSME® Micro Screen MFT Series
ตะแกรงกรองชนิดละเอียดมากแบบลูกกลิ้ง

 • เป็นตะแกรงกรองแบบลูกกลิ้ง (Micro Screening with Drum Filter)
  ชนิดละเอียดมาก 20 - 100 ไมครอน
 • มีองค์ประกอบโครงสร้างของเยื่อใยกรอง ลักษณะรูปทรงแฉก ทำให้เพิ่มพื้นที่ผิวการกรองได้สูงขึ้นอีก 50%
  เมื่อเทียบกับระบบกรองชนิดอื่น ที่มีมิติขนาดเท่ากัน
 • เมื่อใช้เป็น Tertiary Treatment สามารถลด BOD, COD, Phosporous ลงได้ [20 micron filter] และลด SS ได้ถึง 75 % [0.04 มม. Filtering cloth hole]
Thai English
 
 
ALL RIGHTS RESERVED.